Kodiko d.o.o.
29. Novembra 19
11450 Sopot
telefon. 011/8251-400, 011/8251-404, 011/8251-004, 011/8251-946, 011/8247-408, 062/8834-613
e-mail: kodiko.kodiko@gmail.com, office@kodiko.rs
Slađana Ivković (generalni direktor)

Predstavljanje firme KODIKO d.o.o

Poštovana gospodo,

Preduzeće "Kodiko"d.o.o. iz Sopota osnovano je 2005. god iskustvom i dugogodišnjim radom firme Metalika-Sopot, koja je osnovana 1973 godine i bavi se proizvodnjom gra|evinskih mašina za izradu betonske galanterije: hidraulične samohodne prese, automatske vibro prese za beton, mehaničke prese, linije za fert gredice, ispravljačice i savijačice za armaturu, mešalice raznih veličina, mini betonare i silosa za beton.

Zahtevom tržista fabrika Metalika za proizvodnju mašina proširila je prodaju na mnoge zemlje preko 50000 zadovoljnih kupaca širom bivše Jugoslavije, Rumunije, Bugarske, Albanije, Južne Afrike (Gvineja, Tanzanija, Gana), Hrvatske, Rusije...

U cilju poboljšanja kvaliteta izrade proizvoda od betona javlja se i potreba za osnivanje preduzeća Kodiko za prodaju hemiskih proizvoda u građevinarstvu i prodajom laboratorija za ispitivanje betona, agregata, cementa, geodetsko ispitivanje kao i ispitivanje čelika.

Generalni smo zastupnici Italijanske kompanije "Tecnotest" koja se bavi proizvodnjom mašina i laboratorija, kao i Poravera - recikliranog stakla, za područje Srbije.

Od samog starta vršili smo distribuciju i prodaju aditiva TKK Slovenačke proizvodnje i Bayferox pigmenata.
Početkom ove godine zastupamo kompaniju u proizvodnji aditiva novije generacije Cryso iz Italije.

Ciljevi prodaje i zastupništva su vezani za praćenje Evropskih standarda kvaliteta u proizvodnji.

Naše preduzeće KODIKO stoji na raspolaganju svakodnevno Vašim zahtevima kao i stručnim konsultacijama sa našim saradnicima u vezi tehnologije primene i ugradnje kao i tehničke podrške.


 

Copyright © Kodiko Sopot 2007-2010. Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.