Kodiko d.o.o.
29. Novembra 19
11450 Sopot
telefon. 011/8251-400, 011/8251-404, 011/8251-004, 011/8251-946, 011/8247-408, 062/8834-613
e-mail: kodiko.kodiko@gmail.com, office@kodiko.rs
Slađana Ivković (generalni direktor)VPS 4000


dužina/mm 9500
širina/mm 2900
visina/mm 2800
masa mašine/kg 4300
korisna površina alata/mm 800x1000
visina betonskih elemenata/mm 50-330
odlaganje elemenata na drvene palete/mm 50x550x1150
kapacitet prese pri proizvodnji plocica visine 60mm 240m2/8h
instalisana snaga/kW 28.2
priključni napon/V 3x400
dodavač paleta ima bunker za smečtaj 20 paleta
prihvatni sto može da primi 4 palete
pogon hidraulični
postoji mogućnost izrade betonskih elemenata u dva sloja da

VPS-4000 je visoko produktivna stabilna vibro presa sa odlaganjem gotovih proizvoda na drvenu paletu.

Dopremanje betona do prese vrši se viljuškarom sa kiblom i transportnim trakama.

Doziranje betona u kalup vrši se preko dozatora za grubi i fini beton. Oblikovanje elemenata vrši se u kalupu pod dejstvom hidrauličnog pritiska i vibracija sa gornje i donje strane kalupa.

Urađen element istiskuje se na drvenu paletu koja se pomera u zadnji deo mašine, a odatle lift podiže u vis.

Lift ima kapacitet 5 – 10 paleta u zavisnosti od visine elemenata. Odatle se palete specijalnim adapterom policom transportuje na mesto za sušenje.

Za proizvodnju 375 kom blokova 20x20x40 na sat potrebno je minimum 300 paleta i 60 polica za dnevnu proizvodnju.
Pri visini betonskih elemenata od 120 – 330 mm polica prihvata 5 paleta.

Za proizvodnju plocica kapaciteta 55 m2 na sat potrebno je minimum 720 paleta i 72 police za dnevnu proizvodnju.
Pri visini betonskih elemenata do 120 mm polica prihvata 10 paleta.

Dimenzije prostora su orjentacione, linija se može prilagoditi Vašem prostoru.

Potreban broj radnika:
• 1 rukovodilac na mašini
• 1 viljuškarista.

Za puštanje opreme u rad sem navedenih investitor treba obezbediti:
• agregat (frakcija)
• cament
• vodu
• drvene palete za VPS-4000
• radnike za obuku
• priključak struje
Copyright © Kodiko Sopot 2007-2010. Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.