Kodiko d.o.o.
29. Novembra 19
11450 Sopot
telefon. 011/8251-400, 011/8251-404, 011/8251-004, 011/8251-946, 011/8247-408, 062/8834-613
e-mail: kodiko.kodiko@gmail.com, office@kodiko.rs
Slađana Ivković (generalni direktor)ML 200
BS-15 je kompaktna fabrika betona sa mešalicom vertikalne ose rotacije i prinudnim mešanjem, pogodna za proizvodnju svih vrsta betona. Fabrika poseduje opremu za automatski rad sa zapisom, korpu za podizanje agregata u mešalicu, spiralne dozatore agregata, vodomer za doziranje vode i hidraulični otvarač vrata mešalice, kao i pužni transporter sa vagom za cement. Punjenje korpe agregatom vrši se direktno iz koševa, a doziranje je vremensko. Koševi za agregat i mešalica se mogu postaviti na konstrukciju različite visine. BS-15 je modularno zamišljena, tako da se po potrebi može menjati broj koševa za agregat (1-4kom), takođe, cement se može dozirati iz silosa ili iz posebnog koša za cement koji se ugrađuje na pužni dozator.

Kompaktna fabrika betona kapaciteta 15m3/h, spiralni dozatori i koševi po 7.5m3 zapremine, za dve do četiri vrste agregata, pogodna za sve vrste betona. Potreban prostor za smeštaj kompletne fabrike sa silosom za cement: 5,7m x 6.3m.

Fabrika je modularna i može se poručiti iz delova. Pogodna za transport, ne prelazi dozvoljenu širinu od 2.4m.

geometrijska zapremina doboša mešalice
750 l
radna zapremina
330l vibriranog betona
instalisana snaga ukupno
35 kW
spiralni dozator za agregat 5.5kWx3kom
16.5 kW
motor mešalice za beton
11 kW
vibromotor na bunkeru za “jedinicu”
0.75 kW
motor pužnog transportera za cement
2.2 kW
motor korpe za podizanje agregata do mešalice
4 kW
ispusna visina
od 1.7m do 4m
utovarna visina agregata
od 2m do 3.6m
automatski rad sa zapisaom
uključen
kapacitet sa opremom za automatski rad
Max 15m3/h, WC=0.45
 
BS 15
CD 600Copyright © Kodiko Sopot 2007-2010. Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.