Kodiko d.o.o.
29. Novembra 19
11450 Sopot
telefon. 011/8251-400, 011/8251-404, 011/8251-004, 011/8251-946, 011/8247-408, 062/8834-613
e-mail: kodiko.kodiko@gmail.com, office@kodiko.rs
Slađana Ivković (generalni direktor)Kran Silos i Stepenice


TIP SILOSA Light 500l Classic 600l Classic 800l Classic 1200l Classic 1500l
zapremina 500l 600l 800l 1200l 1500l
širina 100cm 95cm 106cm 122cm 131cm
visina 120cm 128cm 152cm 170cm 195cm
težina 110kg 220kg 250kg 320kg 360kgCopyright © Kodiko Sopot 2007-2010. Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.