Kodiko d.o.o.
29. Novembra 19
11450 Sopot
telefon. 011/8251-400, 011/8251-404, 011/8251-004, 011/8251-946, 011/8247-408, 062/8834-613
e-mail: kodiko.kodiko@gmail.com, office@kodiko.rs
Slađana Ivković (generalni direktor)CHRYSO Fluid Optima & CHRYSO Fluid Premia PREPARATI KOJI POBEĐUJU VREME CHRYSO paleta superplastifikatora – preparata za veoma visoko smanjenje upotrebe vode.

Od 1997. CHRYSO je uveo u upotrebu paletu superplastifikatora nove generacije. Ovi preparati su laki za upotrebu proizvođačima betona i omogućavaju im da poboljšaju karaktetristike dobijenog proizvoda.
CHRYSO je jedini proizvođač na tržištu koji koristi dve komplementarne tehnologije (fosfonati i polioksidi). Paleta superplastifikatora donosi konkretne odgovore na probleme proizvođača betona:
- Zadržavanje obradivosti
- Laka ugradivost (konzistentna fluidnost)
- Povećana čvrstoća

CHRYSO paleta superplastifikatora – preparata za veoma visoko smanjenje upotrebe vode deli se u dve kategorije:
- CHRYSO Fluid Optima: superplastifikatori napravljeni za beton kod koga je zadržavanje obradivosti od primarne važnosti.
- CHRYSO Fluid Premia: superplastifikatori posebno dizajnirani za betone koji zahtevaju brzo postizanje visoke čvrstoće.

Ako Vam je porebno da održite dobru obradivost i/ili postignete veliku početnu čvrstoću dve palete superplastifikatora – preparata koji utiču na veoma visoko smanjenje upotebe vode su Vam na raspolaganju:
- CHRYSO Fluid Optima
- CHRYSO Fluid Premia
da Vam pomognu da pobedite tehnička ograničenja u dobijanju betona kod kojih se traže izuzetne osobine.

CHRYSO Fluid Optima serija 100

Ova paleta superplastifikatora je ostvarena upotrebom jedinstveno tehnološkog patenta CHRYSOa (fosfonati). Ona omogućava proizvođačima da dobiju beton velike kohezije, male viskoznosti sa vrlo dugim zadržavanjem obradivosti.
Ilustrativna referenca za ove proizvode je gradilište brze pruge Pariz-Marsej gde je CHRYSO Fluid Optima 100 omogućila pumpanje betona na izuzetno velikoj distanci (2,7 kilometara {to je i svetski rekord).
CHRYSO Fluid Optima 175 kombinuje vrlo dugu obradivost betona sa veoma visokim smanjenjem upotrebe vode i izabran je na mnogim prestižnim gradilištima kao rešenje za konkretnu situaciju.

CHRYSO Fluid Optima serija 100 omogu}ava:
- Lakše pumpane betona
- Zadržavanje obradivosti duže od 2 sata
- Ugradnju pri visokim spoljnim temperaturama
- Ujednačen kvalitet betona.

CHRYSO Fluid Optima serija 100 je stekla reference na internacionalnim gradilištima:
- Most Rion-Antirion (Grčka): zadržavanje obradivostiod 1 do 3 sata sa temperaturom betona od 30 stepeni.
- CEL Biskaros (Francuska): zadržavanje obradivosti od 12 sati da bi se omogućilo betoniranje zidova visokih 80 metara.
- Most Nelson Mendela (Južna Afrika): samonabijajući beton sa obradivošću od 4 sata i postignutom čvrstoćom na pritisak od 50MPa posle 28 dana.
- Milo viadukt (Francuska): jedinstven preparat upotebljen za kompletno betoniranje viadukta i dobijanje 60 MPa čvrstoće za najviši stub na svetu.

CHRYSO Fluid Optima serija 200

Ova porodica superplastifikatora kombinuje dugu obradivost sa smanjenom upotrebom vode.
Zahvaljujući kombinaciji ove dve karakteristike, ovi preparati se koriste u pripremi širokog dijapazona betona: fluidnih i samonabijajućih, betona sa visokim i veoma visokim performansama i betona koji brzo postižu visoku čvrstoću.

CHRYSO Fluid Optima serija 200 omogućava:
- Dobro zadržavanje obradivosti
- Visoku postignutu čvrstoću u srednjim i dužim intervalima
- Pripremu fluidnih i samonabijajućih betona

Naša CHRYSO Fluid Optima serija 200 je stekla reference na polju industrijalizovane pripreme betona i na internacionalnim gradilištima:
- Mo viadukt (Francuska): obradivost od 45 da bi se omogućila isporuka betona i čvrstoća na pritisak od 15MPa postignuta u roku od 18 sati kako bi se omogućilo podizanje pokretne oplate za betoniranje visokih stubova.
- Tunel na toku Nansi (SAD): 2 sata obradivosti da bi se omogućilo da beton dođe na kotu ugradnje od 55 metara pod zemljom.
- Most Milenium (Poljska)
- Autoput 85, viadukti La Pere, Lan~e i Rumer (Francuska): 90 minuta obradivosti i 17 MPa u roku od 15 sati da bi se postigla potrebna brzina radova.
- Brojne druge reference sa samonabijajućim betonom.

CHRYSO Fluid Optima serija 200

CHRYSO Fluid Premia
Molekuli u našoj CHRYSO Fluid Premia paleti su vrlo efikasni u smanjenju upotrebe vode u spravljanju betona i omogućavaju zadržavanje obradivosti od 30 do 45 minuta.
Ove karakteristike koje su posebno pogodne za potrebe industrije prefabrikovanih elemenata daju mogućnost da se brzo postignu visoke čvrstoće kod samonabijajućih betona.
CHRYSO Fluid Premia superplastifikatori su razvijeni da funkcionišu dobro u uslovima gradilišta. Ova paleta proizvoda omogućava brzo dostizanje zrelosti i daje ujednačen kvalitet što objašnjava njen uspeh kod samonabijajućih betona.

CHRYSO Fluid Premia suerplastifikatori omogućavaju:
- Veliku početnu čvrstoću na pritisak
- Zadržavanje obradivosti od 30 do 45 minuta
- Mogućnost spravljanja fluidnog i samonabijajućeg betona

Rešenja koja su pogodna za industriju prefabrikovanih elemenata. Ovi preparati omogućavaju da se:
- smanji vreme zrenja kako bi se skinula oplata i oslobodili ankeri za prednaprezanje ili uštedi na energiji smanjenjm temperature ili vremena parenja

Naša CHRYSO Fluid Premia paleta je stekla reference na polju prefabrikovanih elemenata i na internacionalnim gradilištima:
- Ikea u Rimu (Italija): samo jedan preparat upotrebljavan za prefabrikaciju stubova, nosača, prednapregnutih greda, zidnog platna i fasadnih panela za zgradu Ikee.
- Luka Koega (Južna Afrika): postizanje 2MPa čvrstoće na savijanje potrebne za uklanjanje oplate za 26000 lukobrana koji {tite luku Koega.
- Park Krouk (Irska): priprema samonabijajućeg betona sa završnom obradom prve klase i velikom čvrstoćom na pritisak.
- Rolan Garos (Francuska): priprema samonabijajućeg betona za izlivanje elemenata kompleksne forme.

 

Copyright © Kodiko Sopot 2007-2010. Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.