Kodiko d.o.o.
29. Novembra 19
11450 Sopot
telefon. 011/8251-400, 011/8251-404, 011/8251-004, 011/8251-946, 011/8247-408, 062/8834-613
e-mail: kodiko.kodiko@gmail.com, office@kodiko.rs
Slađana Ivković (generalni direktor)CHRYSO Fluid Premia 180
Hiperplastifikator

CHRYSO Fluid Premia 180 je hiperplastifikator (superfluidificante) nove generacije na bazi modificiranih polikarboksilata.

CHRYSO Fluid Premia 180 namijenjen je prefabrikaciji. Korišten u betonima koji sadržavaju veliku količinu finih elemenata, omogućuje dobivanje velike fluidnosti koja pojednostavljuje postavljanje betona bez vibracije (samokompaktiraju}i beton). Omogućuje dobivanje velike čvrstoće nakon brzog sazrijevanja te nakon 28 dana.

CHRYSO Fluid Premia 180 omogućuje održavanje obradivosti u spektru od 60-80 minuta bez prejudiciranja mehaničkih performansa nakon brzog sazrijevanja. CHRYSO Fluid Premia 180 kompatibilan je sa većinom tipologija cemenata. Njegova posebna formula smanjuje tako visoke rizike inkompatibilnosti koje karakteriziraju aditive nove generacije.


CHRYSO Fluid Optima 50
Hiperplastifikator

CHRYSO Fluid Optima 50 je hiperplastifikator (superfluidificante) nove generacije na bazi modificiranih polikarboksilata, posebno preporučen za calcestruzzo preconfezionato te za gradilišta civilnog graditeljstva.

Korištenjem CHRYSO Fluid Optima 50 smanjuje se voda (20%) i/ili povećave obradivost betona. Omogućuje proizvodnju betona sa dugim vremenom obradivosti bez kontraproduktivnog kašnjenja vezanja.

CHRYSO Fluid Optima 50 namijenjen je za realizaciju dugotrajnih tvorevina kao po standardima norme UNI EN 206.

CHRYSO Fluid Optima 212
Hiperplastifikator

CHRYSO Fluid Optima 212 je hiperplastifikator (superfluidificante) nove generacije na bazi modificiranih polikarboksilata.
Omogućuje dobivanje znatne obradivosti pri niskim vodocementim faktorom te zadržavanje obradivosti svežeg betona kroz vreme.

CHRYSO Fluid Optima 212 je posebno preporučen za izradu preconfezionati betona i za betone koji zahtevaju visoke performansne karakteristike, kao: visoko smanjenje vode i mehaničku čvrtoću, takođe nakon ranog sazrevanja.

Preporučen za preconfezionati betone u zimskim uvetima

CHRYSO Fluid Optima 212 kompatibilan je sa većinom tipologija cemenata. Njegova posebna formula anulira tako visoke rizike inkompatibilnosti koje karakteriše aditive nove generacije.

CHRYSO Fluid Optima 206
Superplastifikator

CHRYSO Fluid Optima 206 je nova generacija superplastifikatora, baziran je na modifikovanim polikarboksilatima
Posebno se preporučuje za transportne ( sveže ) betone.

CHRYSO Fluid Optima 206 stvara visoku redukciju vode I/ili produžava period obradivosti.
Dozvoljava proizvodnju betona s produženom obradivošću bez štetnog efekta usporavanja.

CHRYSO Fluid Optima 206 se može koristiti u širokom spektru betona.

CHRYSO Fluid Optima 206 je posebno prilagođen homogenim SCC formulacijama.

CHRYSO Fluid Optima 206 je kompatibilan sa većinom cementa.

CHRYSO Plast P
Superplastifikator

CHRYSO Plast P je aditiv na bazi modificarnih polimera koji istovremeno obavlja tri funkcije:
- poboljšava hidrataciju cementnog granulata
- poboljšava koheziju svežeg betona
- razvija reakcije vezivanja i prirasta čvrstoće

Zahvaljujući ovim kombinovanim funkcijma korištenjem CHRYSO Plast P moguće je proizvoditi fluidne, homogene betone, bez segregacije i “krvarenja” (essudazione), sa odličnim održavanjem obradivosti kroz vreme.

CHRYSO Plast P omogućuje i proizvodnju fluidnih betona sa veoma visokim mehaničkim čvrstoćama.

 

Copyright © Kodiko Sopot 2007-2010. Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.