Kodiko d.o.o.
29. Novembra 19
11450 Sopot
telefon. 011/8251-400, 011/8251-404, 011/8251-004, 011/8251-946, 011/8247-408, 062/8834-613
e-mail: kodiko.kodiko@gmail.com, office@kodiko.rs
Slađana Ivković (generalni direktor)Tržište pribora

-Sistem podizanja
-Za brzo kačenje
-Sa vijcima
-Okruglo železno-poboljšano prijananje - potvrdjeno na terenu
Sistem fiksiranja/sidrenja

- Građevinarstvo
- Fasade
- Industrija
Dopunski proizvodi

- Udaljivači od Pvc-a i Cls-a,Profili od Pvc-a i metalni, steznici za trefoli
Sistem ARTEON

Sistem podizanja arteon, sastavljen je od sledećih elemenata: usidrivač, nosač, futrola za anker. Nominalne nosivosti usidrivača obračunate su sigurnosim koeficijentom od k ≥3 i odnose se na aksijalnu vuču.
USIDRIVAČI AP
Usidrivač sa otvorom AP koristi se kada njegovo postavljanje na elementu omogućuje dobijanje kompletnog otvora.
grupa nosivosti (t)
1.3
2.5
5.0
7.5
10.0
15.0
20.0
USIDRIVAČI AF
Usidrivač sa otvorom AF koristi se uglavnom za podizanje elementa sa smanjenim sekcijama, pogotovo tamo gde je nemoguće korišćenje usidrivača AP.
grupa nosivosti (t)
1.3
2.5
5.0
10.0
20.0
 
Sistem PREFAB
Sistem PREFAB sastavljen je od tri bazna elementa: anker, nosač, futrola za anker. Celoukupna kompozicija varira zavisno od korišćene futrole za anker: bespovratna ili povratna futrola za anker.
Nominalne nosivosti ankera obračunate su sigurnosim koeficijentom od k ≥3 i odnose se na aksijalnu vuču i izrađene su od čelika S355J2G3.
ANKER PF DVA OTVORA
Anker PF koristi se za podizanje stubova, greda, betona manje čvrstoće kao na primer olakšani beton.
Moe se koristiti i za podizanje tankih elemenata.
Grupa nosivosti
Denominacija
2.5t
PF 1.4t
PF 2.0t
PF 2.5t
6.0t
PF 3.0t
PF 4.0t
PF 5.0t
10.0t
PF 7.5t
PF 10.0t
ANKER PT TESTA PIANA
Anker PP koristi se kada je debljina betona jako umanjena (primer cevi, pragovi).
Grupa nosivosti
Denominacija
2.5t
PP 2.5t
6.0t
PP 5.0t
10.0t
PP 7.5t
PP 10.0t
FUTROLE ZA ANKERE
U sistemu PREFAB dostupne su dve vrste futrola za ankere:
- Futrola PGp (bespovratna) polipropilen
- Futrola PGr (povratna) neoprenska guma80 Sha
- Tip PGr kompletiraju pločice i vijci.
Futrole za ankere služe za ograničavanje udubljenja u betonu za omogućavanje hvatanja držača za ekstremitete ankera utopljenih u betonu.
Tip PGr
Tip PGp
2.5t
2.5t
6.0t
6.0t
10.0t
10.0t
Sistemi fiksiranja za industrijsko gra|evinarstvo
Profili i vijci
Forma - laminirano i toplo hladno stampano
- Razni stolarski proizvodi za kompletiranje fiksiranja
Ploče na bajonet
Uglaste ploče
Pločice nazubljene
Kutije za uvlačivo usidrenje
- Stalci za potporu za prefabricirane panele
Sistem EDILFIX
Sistem EDILFIX je sistem za brzo i svestrano fiksiranje. Idealan za panele/grede, grudobrane, itd i u metalnoj stolariji za montiranje spuštenih plafona i raznih vrsta polica.
VIJCI ZA PROFILE LE 1-2-3
Za profile LE 1-2-3 treba koristiti samo vijke sa sidrenom glavom, koji su dostupni u veličinama koje su navedene u tabeli.
Vijci mogu biti postavljeni u bilo kojem punktu profila, i jednom kad su okrenuti za 90 stepeni, blokiraju se u ispravnom položaju.
VIJCI SU IZRAĐENI U KLASI 4.6
promer
Dopustiv teret na vuču kN
M 14
15.3
M 16
20.9
BAJONET I PLOČICE
Izrađene od čelika (S 235 JR) i elektrolitski pocinkovane ( UNI ISO 2081), bajoneti koriste se za jednostavno spajanje greda i panela (fasadnih panela).
Modeli:
Baionetta glatka TA, baionetta TA nazubljena (sa protivkliznim pločicama), baionetta sa promenjivom dužinom.
Bajonet TA glatka
LE1 kN
LE2 kN
120x35x6
2
2
150X35X6
2
2
165X35X6
2
2
180X35X6
2
2
200X35X6
2
2
250X35X6
2
2
300X35X6
2
2
Bajonet TA nazubljena
LE1 kN
LE2 kN
120x358
6.5
8.5
150X35X8
6.5
8.5
165X35X8
6.5
8.5
180X35X8
6.5
8.5
200X35X8
6.5
8.5
250X35X8
6.5
8.5
300X35X8
6.5
8.5
 

Copyright © Kodiko Sopot 2007-2010. Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.