Kodiko d.o.o.
29. Novembra 19
11450 Sopot
telefon. 011/8251-400, 011/8251-404, 011/8251-004, 011/8251-946, 011/8247-408, 062/8834-613
e-mail: kodiko.kodiko@gmail.com, office@kodiko.rs
Slađana Ivković (generalni direktor)



Dopunska paleta proizvoda koja odgovara specifičnim uslovima

Ekskluzivni aditivi

Prikazujemo dve vrste mikrovlakana za armiranje: CHRYSO Fibre S50 i Oxyfibre. U poslednjih deset godina upoteba mikrovlakana kod pumpanih betona je uzela maha i zamenila mrežastu armaturu. Osim što je zadržao karakteristiku nelomivosti, beton sa mikrovlaknima je u praksi pokazao da je dovoljno nanositi ga u slojevima manje debljine nego kod armiranja mrežom. Sintetička vlakna tako|e doprinose poboljšanju bezbednosti radnika u odnosu na metalna vlakna.

CHRYSO predlaže dve nove generacije sintetičkih mikrovlakana sa specijalni tehničkim karakteristikama:

Glavne prednosti ove dve vrste vlakana su:
- Smanjena potrebna količina (od 4 do 5 puta manje u poređenju sa metalnim vlaknima)
- Ušteda na vremenu u poređenju sa armaturnom mrežom
- Bolja obradivost betona (pumpanje, homogenost)
- Povećana bezbednost za korisnike na gradilištu
- Nema korozije

Sintetička i prirodna vlakna poboljšavaju otpornost betona prema požaru. Pored poboljšanih karakteristika prema abraziji i otpornosti na udarce, ova vlakna, rastapajući se pod dejstvom toplote, stvaraju mrežu kapilara koja omogućava evakuaciju vodene pare. Ovo značajno smanjuje opasnost od požarnog slabljenja betona usled popuštanja armature.

Paleta finih elemenata obuhvata:

- CHRYSO Silica mikrometrijska silikatna para koja se u beton uvodi pomoću hidrauličnog veziva i ponaša kao pucolan. Njena veoma velika površina stvara jaku reakciju sa cementom, poboljšava koheziju i omogućava dobijanje izuzetno kompaktnog betona. Uz to sprečava se segregacija betona.

- SUPER-POZZ je ultrafini leteći pepeo sa prosešnom veličinom čestice od 5 mikrona. Primena ovog materijala je prevashodno planirana za betone koji se pumpaju na veće udaljenosti i za smanjenje prskanja. SUPER-POZZ poboljšava kratko- i dugoročnu mehaničku čvrstoću, otpornost na abraziju i trajnost betona.




 

Copyright © Kodiko Sopot 2007-2010. Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.