Kodiko d.o.o.
29. Novembra 19
11450 Sopot
telefon. 011/8251-400, 011/8251-404, 011/8251-004, 011/8251-946, 011/8247-408, 062/8834-613
e-mail: kodiko.kodiko@gmail.com, office@kodiko.rs
Slađana Ivković (generalni direktor)Beton - Mašine za ispitivanje na pritisak
Opseg obuhvata modele kapaciteta izmedju 1500 kN i 5000kN, manuelne, polu-automatske, automatske i kompjuterizovane verzije. Sve mašine su hidraulične. Sila se izvodi preko hidrauličnog klipa (50 mm hoda). Dva tipa rama se proizvode, enblok za standardne serije i četvorostubni, od nerđajućeg čelika za ekskluzivne, EUR serije.
Beton - Multitest
Multitest modeli su apsolutno jedinstveni i bazirani na ekskluzivnom Tehnotestovom dizajnu. Jednookvirni sastav uključuje dva sklopa različitih kapaciteta, jedan unutar drugog. Ovakvo rešenje dozvoljava da test bude izveden sa preciznim rezultatima pa i onda kada se ispituju uzorci manje snage.
Beton - SC (silent & cold power)
Beton - Test opterećenja na betonskim cevima
Tehnotest ponosno predstavlja jedan od svojih patenata za opseg mašina koje ispituju beton kontrolisanih od strane moderne kontrolne kozole. SC ''silent & cold power'' logo personifikuje novu tehnologiju napravljenu da izvršava lake ali veoma ambiciozne ciljeve: proizvodi pritisak od 700 bar. nečujno, izbegava pregrejavanje hidraulične tečnosti, postiže visoku preciznost merenja i kontrole, reguliše utrošak energije. SC tehnologija može biti primenjena na svaku mašinu sa automatskom kontrolnom konzolom, ili na one koje kontroliše kompjuter. Automatska kontrolna konzola KE 70 može biti lako korišćena u sastavu sa bilo kojim ramom, pa čak i ako nije proizveden od strane Tehnotest-a.
Tehnotest isporučuje sve komponente za primenu opterećenja kao i kontrolne konzole za upotrebu sa ramom za testiranje koji mora biti konstruisan i proizveden od strane korisnika. Ovim putem su izbegnuti troškovi transporta i instaliranja, koji su veoma veliki s obzirom na veličinu. Hidraulični sistem od 700 do 1000 kN kapaciteta su dostupni. Naša čelična konstrukcija je sposobna za ispitivanje cevi prečnika između 450 i 1500 mm, i maksimalne dužine od 2500 mm.

 

Copyright © Kodiko Sopot 2007-2010. Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.