Kodiko d.o.o.
29. Novembra 19
11450 Sopot
telefon. 011/8251-400, 011/8251-404, 011/8251-004, 011/8251-946, 011/8247-408, 062/8834-613
e-mail: kodiko.kodiko@gmail.com, office@kodiko.rs
Slađana Ivković (generalni direktor)Cement i malter - Mixer za malter – 5 litara
Koristi se za pripremanje cementnih maltera po relevantnim specifikacijama.
Potpuno sagradjena od nerdjajućeg čelika.
Brzine okretanja: 62 I 125 obr/min
Brzine me{alica :140 I 285 obr/min
Posuda od nerdjajućeg čelika ima kapacitet 5 litara i kopče za brzo zakopčavanje i skidanje sa miksera .
Mešalica je od poliranog nerdjajućeg čelika.
Opremljena sa dva bezbedonosna uređaja kao što se zahteva po CE uredbama: jedan na posudi, drugi na gornjem ekranu.
Cement i malter - Kabineti za negu uzoraka
Postoje dva modela: prvi je horizontalni kabinet sa rasponom temperature od +10 do +40C i vlažnošću između 80 i 100%.
Drugi model je vertikalni kabinet sa rasponom temperature od +15 do +30C i vlažnošću između 65 i 100%
Oba modela su kompletno napravljena od nerdjajućeg čelika i opremljena sa uređajem za hlađenje.
Cement i malter - C 025/C, 250kN/15 kN
Kompjuterizovana mašina za ispitivanje sa povratnim sistemom
Cement i malter - LABORATORIJSKA OPREMA ZA ISPITIVANJE BETONA
 
Naše rešenje predstavlja inovaciju u dizajnu mašina za ispitivanje i omogućava veliku radnu preciznost nezavisno da li se opterećenje ili rasterećenje kontroliše ili se zahteva konstantno opterećenje.
Gde se traži konstantno opterećenje motor pravi usklađivanje pomoću povratnog sistema tako da nema pregrejavanja hidraulučnog ulja niti bilo koje druge posledice u odnosu na rad cele mašine.

 

Copyright © Kodiko Sopot 2007-2010. Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.