Kodiko d.o.o.
29. Novembra 19
11450 Sopot
telefon. 011/8251-400, 011/8251-404, 011/8251-004, 011/8251-946, 011/8247-408, 062/8834-613
e-mail: kodiko.kodiko@gmail.com, office@kodiko.rs
Slađana Ivković (generalni direktor)Određivanje veličine zrna agregata - Električni treskavac sa tajmerom
Može da prihvati do 15 sita prečnika 200mm ili deset sita prečnika 300 mm zajedno sa prihvatnim sitom i poklopcem.
Treskavac u isto vreme pravi kružne i sitnovibrirajuće pokrete kako bi se ispitivani materijal raširio po celom situ i sejao kroz otvore. Poseduje Timer od 0-60 minuta, sa automatskim zaustavljanjem na kraju zadatog vremena sejanja. Zvučno izolacioni kabinet se može opremiti prema zahtevu.
Određivanje veličine zrna agregata - Termostatičke pećnice
Napravljene su od nerdjajućeg čelika ili pocinkovanog čelika.
Efikasan izolacioni materijal.
Duplo dno.
Grejači su smešteni u dnu pecnice.
Pokretne police na dr`a~ima.
Rasopo`ivi su razli~iti kapaciteti od 100 do 720 litara i mogu biti opremljene sa analognim ili digitalnim termostatima, sa prirodnim Ili ve{ta~kim strujanjem vazduha.
Maksimalna temperatura od 200 do 250C.
Određivanje veličine zrna agregata - Sita i mreže
Određivanje veličine zrna agregata - Vage
Naša sita i mreže su napravljena od nerdjajućeg čelika ili mekog čelika prečnika 200 ili 300mm
Robusni, analogni modeli se mogu koristiti na terenu kao i digitalni modeli sa serijskim portom i mogunošću hidrostatičkog merenja.
Rade na baterije ili struju 220 V
Pokriveni su svi laboratorijski kapaciteti i preciznosti koje se zahtevaju.

 

Copyright © Kodiko Sopot 2007-2010. Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.