Kodiko d.o.o.
29. Novembra 19
11450 Sopot
telefon. 011/8251-400, 011/8251-404, 011/8251-004, 011/8251-946, 011/8247-408, 062/8834-613
e-mail: kodiko.kodiko@gmail.com, office@kodiko.rs
Slađana Ivković (generalni direktor)Zemljani penetrometri, mehanika zemlje
Tehnotestove fabričke tvorevine imaju kompletan asortiman statičkih, dinamičkih i statičko/dinamičkih penetrometara. Veliko iskustvo koje posedujemo stavljeno je na raspolaganje našim klijentima kao pomoć pri izboru aparatura koja će na najbolji mogući naćin zadovoljiti njihove potrebe.
Statički penetrometri
Najprostiji , ručno korišćeni model (sa 8, 10 i 20 kg čekićem sa visinom pada od 57.5, 50 i 20cm), takođe tu je i *Penny* model, hidraulični aparat sa motornim pogonom (čekićem od 20kg i padom od 20cm). SPT (Standardni Test Penetracije) oprema ispunjava potrebe (ali je neophodan odgovarajući uređaj za bušenje).
Statičko/Dinamički penetrometri
Drugi model je takođe proizveden: 'Dinastar' sa potiskom od 25 kN za statičko testiranje i 30kg čekićem sa 20cm padom za dinamičko testiranje. Aparat može biti isporučen u standardnoj verziji , sa prikolicom ili gusenicama.
Moguće je izvoditi i statički i dinamički test penetracije. Da bi prešli sa jednog na drugi test neophodno je samo da se promeni konus.
Specijalne karakteristike ovog instrumenta jesu da statički test možemo izvesti bez ikakvog usidravanja što omogućava da 'Dinastar' bude korišćen u teškim uslovima u kojima klasični penetrometri ne mogu biti upotrebljeni.
Zemljani penetrometri, mehanika zemlje - Laboratorija sa prikupljanjem podataka
Generalno govoreći, testiranja koja se izvode u laboratoriji da bi se odredile mehaničke osobine tla su duga i zahtevaju brojna merenja u različitim intervalima. Automatsko prikupljnje podataka je preporučljivo da bi se tehničarima olakšao posao, da bi se izbegle greške i iznad svega da se omogući kontinuirano testiranje tokom noći, vikenda/ praznika.

Tecnotest ima specifičan hardvererski i softverski sistem za takve potrebe,koji uključuje jednokanalnu jedinicu za prikupljanje podataka instaliranu na svaku mašinu, povezane u mrežu. Jedinica je dobro poznata – GEOTRONIK.

Zemljani penetrometri, mehanika zemlje - T 663/020 Oedometar sa fiksiranim osloncem
Zemljani penetrometri, mehanika zemlje - T 665/N Električni aparat za neposredno smicanje
Opterećenje poluge od 160 kg je pribli`no 1.8 tona na uzorku.

Podešavanje poluge se vrši pomoću zavrtnja smeštenog na komandnoj jedinici.
Precizan, nečujan i pouzdan: ovaj aparat je čvrste konstrukcije, napravljen da traje, trebao bi biti najšire korišćeni instrument za ispitivanje uzoraka zemlje. Opremljen je sa naprednim, elektromehaničkim operacionim uredjajem sa koračnim motorom, jedinicom za preciznu redukciju i zavrtnjem za ograničeno puštanje.
Ovaj uredjaj je namenjen za dobijanje linearnih, mikrometričkih pokreta pri konstantnoj brzini i ,nezavisno od razvijanja sile, mogućnost brze promene smera pogona. Nivo buke je praktično neprimetan a održavanje nije potrebno. Stalna brzina pogona moze biti menjana preko kontrolne jedinice od 0.00001 do 12 mm/minutu. Napravljen od nerdjajućeg čelika.
Sanduci za smicanje
Napravljeni od mesinga. četiri standardna modela su dostupna (60 x 60 , 100 x 100 mm/stranica i 63.5 i 67.7 mm prečnika) sa svom dodatnom opremom.
Baždareni tegovi
Za dobijanje višestrukog pritiska od 0.125 kgf/cm2 (što je 0.250, 0.500, 1, 2, 4, i 8 kgf/cm2), dva seta baždarenih tegova su dostupna.
Zemljani penetrometri, mehanika zemlje - T 800 - Električni aparat za neposredno smicanje na prstenastim uzorcima
Zemljani penetrometri, mehanika zemlje - T 800 - Električni aparat za neposredno smicanje na prstenastim uzorcima
Ovaj aparat je napravljen po najmodernijem projektu koji se u mnogome razlikuje od tradicionalnih kod kojih se merenje vršilo posredstvom manuelnog rukovanja na dva ispitna prstena ili puneće ćelije.
Koristi merač deformacije koji je direktno pričvršćen za rotacionu osovinu. Ovakvo rešenje, pored toga što omogućava veću preciznost, takođe omogućava lakše pozicioniranje uzorka.
Vertikalni uređaj za učitavanje radi pod pritiskom. Precizni ventil omogućava da odabrane vrednosti učitavanja budu konstantne.
Aparat je takođe opremljen sa transdukterom pritiska i transdukterom kao meračem deformacije.
Jedinice za učitavanje pritiska/naprezanja su kapaciteta od 50 do 100kN. Model od 50 kN može biti opremljen sa tri postolja koja omogućavaju da tri uzorka budu istovremeno testirana. Triaksijalne ćelije, napravljene od Perspex-a i nerđajućeg šelika su testirane da izdrže maksimalni pritisak od 1700 pKa. Tri modela su dostupna: za uzorke do 2'', 3'' i 4''.
Konstantni izvori pritiska su tipa vazduh/voda sa cilindrom i mehurom kao međuspojem, napravljeni tako da snabdevaju pritisak od 0 do 1000 kPa. Koristeći multiplikator pritiska, potencijal pritiska se može udvostručiti. Jedan vazdušni kompresor snabdeva pritisak.
Promena mase se meri u duplim komorama, hidrauličnim uređajem za merenje mase kapaciteta 100cc. Uređaj mora biti opremljen sa brojčanikom ili jednim premeštajućim elektrišnim transdukterom.
Pritisak u porama se meri uz pomoć transduktera pritiska u kombinaciji sa opremom za produvavanje.
 

Copyright © Kodiko Sopot 2007-2010. Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.