Kodiko d.o.o.
29. Novembra 19
11450 Sopot
telefon. 011/8251-400, 011/8251-404, 011/8251-004, 011/8251-946, 011/8247-408, 062/8834-613
e-mail: kodiko.kodiko@gmail.com, office@kodiko.rs
Slađana Ivković (generalni direktor)Agregati, bušenje i vađenje - Mikro deval mašina
Za odredjivanje otpornosti na habanje agregata u rotirajućem cilindru sa abrazivnim punjenjem.
četiri cilindra od nerdjajućeg čelika prečnika 200 x 154 mm visine i do dva cilindra prečnika 200 x 400 mm se rotiraju konstantnom brzinom na dva metalna rolera – nosača. Dva modela su opremljena: standardni i sa zvučnom izolacijom prema CE standardu.
Agregati, bušenje i vađenje - Odredjivanje finoće sitnih čestica
Najnovije CE norme ustanovljavaju da su ova ispitivanja od veoma velike va`nosti.
Agregati, bušenje i vađenje - Los Andjeles Abrazivna Mašina
Agregati, bušenje i vađenje - Mikro deval mašina
Koristi se za merenje otpornosti agregata na abraziju. Mašina ima čelični ram koji drži bubanj, 1 hp električni motor, reduktor brzine i posuda od čelika za sakupljanje materijala.
Zupčasti kaiš za prenos služi za izbegavanje svakog klizanja kao i da garantuje tačnost obrtanja.
Prema CE standardu mačina može biti opremljena sa štitnikom ili zvukonepropustnim kabinetom.
Spektar Tehnotestovih mašina omogućava vađenje svih vrsta jezgra (armiranog i ne armiranog betona, asfalta, kamena...) sa prečnikom između 20 i 200mm. Primenom specijalnih produžetaka moguće je dostići prilično velike dubine koja varira u zavisnosti od materijala koji se ispituje i prečnika rupe.
Bušenje i vađenje može biti izvođeno pod bilo kojim uglom. Sve mašine imaju volan i opremljene su sa držačima za lakše pomeranje. Čvrstog sklopa sa rotacionim uređajem instaliranim na specijalnoj prikolici, koji klizi duž zavrtnja. Maksimalna dubina je 70 cm. Tehnotestove mašine za bušenje i vadjenje jezgra uključuju jedinice sa električnim i benziskim motorima vodećih proizvodjača: ovo garantuje najbolje usluge postrojenja širom sveta.
 

Copyright © Kodiko Sopot 2007-2010. Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.