Kodiko d.o.o.
29. Novembra 19
11450 Sopot
telefon. 011/8251-400, 011/8251-404, 011/8251-004, 011/8251-946, 011/8247-408, 062/8834-613
e-mail: kodiko.kodiko@gmail.com, office@kodiko.rs
Slađana Ivković (generalni direktor)Zemlja i kamen - 50 Kn CBR test mašine
Tehnotest proizvodi različite modele: mašina sa kontinualnom promenom brzine (T 052/E); mašina sa 6 brzina (T 051); mašine sa dve brzine (T 005 i T 005/B), kao i manualna mašina za C.B.R. in-situ test, koji može biti pretvoren i u laboratorijsko testiranje.

Posebne karakteristike ovih Multitest mašina jesu promenljiva brzina (unutar neprekidnog dometa od 0.01 do 52 mm/min.) kao i mogućnost kontrolisanja učitavanja i deformacije tokom izvodjenja testa.

Ove mašine takodje mogu biti korišćene i za izvodjenje drugih testova kao sto su oni za asfalt (Marshall i test istezanja), test na pritisak kod asfaltno-cementnih i zemljano-cementnih mešavina, ispitivanje savijanja betonskih uzoraka, maltera, cigli, prirodnog kamena, crepova kao i brzo triaksijalno ispitivanje uzoraka zemlje.
Zemlja i kamen - Ispitivanje specifične težine (Nekoheziono tlo)
Upotrebljava se za tla koja sadrže do 12 % (u odnosu na težinu) sadržaja koja mogu da prodju kroz sito N 200 (0.075 mm)

Metod koristi virbriranje da bi se dobila maksimalna gustina i sipanje da se dobije minimalna gustina.
Zemlja i kamen - Oprema za ispitivanje nosivosti tla
Zemlja i kamen - Triaaksalni test sistem pomoću Hoek ćelija
Spektar je širok i uključuje opremu različitih kapaciteta, od 50kN do 500kN, kao i modele za ispitivanje slojeva kapaciteta od 1000kN do 2500kN .
 
Jedan automatski pritiskač se koristi u kombinaciji sa kompresionom mašinom.

Ćelija je kompletirana sa poklopnim kapama, prstenom, zglobovima za visok pritisak i klipovima.

Set sa najmanje 5-6 prstenova i par tiskalica je preporučljiv.
Zemlja i kamen - Automatski C.B.R/Proctor Compactor
Zemlja i kamen - TS 706 Aparature sa digitalnim očitavanjem
Ova automatska mašina eliminiše tesko ručno zbijanje.

Mikroprocesor, elektronska upravljačka jedinica.

Broj udaraca je prikazan na digitalnom displeju.
Ovo je pokretan instrument koji se može koristiti kako u laboratoriji tako i na terenu kako bi se odredio indeks jačine uzorka stene ili jezgra stene prečnika do 102 mm.

Vrednosti potrebne za izračunavanje indeksa jačine stene su neočitano opterećenje i rastojanje izmedju konusnih tačaka.
 

Copyright © Kodiko Sopot 2007-2010. Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.