Kodiko d.o.o.
29. Novembra 19
11450 Sopot
telefon. 011/8251-400, 011/8251-404, 011/8251-004, 011/8251-946, 011/8247-408, 062/8834-613
e-mail: kodiko.kodiko@gmail.com, office@kodiko.rs
Slađana Ivković (generalni direktor)Asfalt i putevi - 50kN Maršal mašine za ispitivanje
Tecnotest proizvodi razne modele: konstantne, mašine sa promenljivom brzinom (T 052/E), šestobrzinska masina (T 051), Mašina sa fiksnom brzinom (B 050)
Specijalna karakteristika Multitest mašina se sastoji u njenim različitim brzinama, kontinuiranim radom ranga do 52 mm/min., kao i njene sposobnosti za izvodjenje ispitivanja i kontrolisanje kako opterećenja tako i deformacije uzorka.
Mašina može da izvodi i druga ispitivanja, kao što su ispitivanja asfalta (Marsal i indirektno testiranje istezanja), ispitivanje pritiska na mešavine asphalt-cement, i zemlja-cement, ispitivanje savijanja cementnih elemenata, maltera, cigle, prirodnog kamena , crepa kao i izvodjenje brzih Triaksialnih testova tla.
Asfalt i putevi - Indirektno ispitivanje istezanja
Asortiman uredjaja za ispitivanje uzoraka prečnika od 100, 150 i 160mm .
Moguće je izabrati uredjaj bez vertikalnih i horizontalnih merenja (u saglasnosti sa EN standardima) ili alternativno uredjaj koji prihvata 2 transduktera za merenje deformacije.
Drugo rešenje zahteva upotrebu modela T 052/E.
Asfalt i putevi - B 536/A Automatski analizator asfaltnog vezivnog sredstva
Asfalt i putevi - B 100
Ova aparatura predstavlja kombinaciju pećnice i sistema za merenje težine koji meri gubitak mase za vreme sagorevanja, nakon čega automatski računa sadržaj vezivnog sredstva na kraju testa.
Analize se mogu izvoditi na uzorcima maksimalne mase 4.5 kg i većina testova se završi za 30 do 40 minuta.
Nezavisno kontrolisana komora dogorevanja sa ventilacionim otvorom redukuje isparenja tako da aspirator nije potreban.
Njegov kompaktni dizajn ga čini idealnim za upotrebu kako u laboratoriji tako i na terenu.
Prihvata uzorke prečnika 100 i 150mm i centrirajući uredjaji omogućavaju da uzorak bude lako pozicioniran.
Providna vrata i osvetljena komora omogućavaju stalno posmatranje ciklusa kompakcije.
Postoji i sigurnosni prekidač koji zaustavlja kretanje kada su zaštitna vrata otvorena kao i dugme za prekid rada u slučaju opasnosti. Njegov dizajn i prostrana radna površina omogućavaju korisniku da stavi, sabije i izvadi uzorak bez podizanja kalupa.
Istiskivač je električni i ugradjen je u ram mašine.
Asfalt i putevi - TB 515 Instrument za otpornost na smicanje
Asfalt i putevi - TB 512 Mašina za poliranje kamena
Portabl instrument za proveru otpornosti asfaltnih površina na smicanje.
Uredjaj simulira klizanje izmedju točka i puta. Aparat meri otpornost na trenje izmedju posebnog gumenog klizača i površine puta.
Za odredjivanje otpornosti agregata koji se koriste za popločavanje puteva na habanje od strane automobilskih guma. Koristi se za pripremu agregata za testiranje na smicanje.
Asfalt i putevi - Maršal kompaktor
Asfalt i putevi - Ispitivanja bitumena i emulzija
Dva ručna modela kao i dva mehanička modela su dostupna.

Mehanički modeli su opremljeni sa automatskim brojačem i bezbedonosnim uredjajem prema CE Uredbama.

Zvučno izolacioni kabinet je takodje dostupan
Dostupan je sirok spektar proizvoda koji su u skladu sa osnovnim standardima.
Asfalt i putevi - FWD – Deflektometar sa malom padajućom težinom
Asfalt i putevi - Pokretni mikseri za bitumenske mešavine
Instriment omogućava brzo odredjivanje modula dinamičke deformacije EVD tla. Posebno je pogodan za ispitivanje nepravilnih i mešanih slojeva tla do maksimalne veličine 63mm u prečniku.

Osnovna prednost u odnosu na tradicionalno statičko ispitivanje je njegova brzina merenja: potrebno je samo 2 minuta po ispitivanoj tački.

Ostale prednosti su: nije potrebno nivelisanje, mogućnost upotrebe pri skučenim uslovima.
Instrument je opremljen sa 10kg, ili 15 kg padajućom težinom
Preporučena i praktičnija verzija omogućava očitavanje podataka preko PC, umesto korišćenja štampača.
“INOXTEC” planetarni mikseri su napravljeni od nerdjajućeg čelika, kako strukturalni deo tako i posuda za mešanje.
Posuda za mešanje je opremljena specijalnim spojnicama za pričvršćivanje za mikser.
Mešalice od niklovanog čelika koje se koriste za bitumenske mešavine, mogu biti brzo i lako izvadjene i vraćene. Sadrži dupli bezbedonosni uredjaj kao sto je zahtevano po CE uredbama.
Moguće su verzije od 5 I 20 litara, obe sa 6 brzina.
Električni grejaći su takodje raspoloživi za obe verzije.
 

Copyright © Kodiko Sopot 2007-2010. Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.